Behandling

Central behandling

Forskning och erfarenhet visar entydigt att riktad träning är det som har bäst effekt vad gäller både smärta och prestation. Därför ser vi på Malmö Idrottsklinik alltid träning som vår centrala behandling och det som allt annat kretsar runt. Utifrån vår diagnos gällande struktur, funktion, omgivning och behovsanalys lägger vi upp en träningsstrategi anpassad efter vad som kommer hjälpa patienten att återvända till skadefri prestation. Detta kan röra sig om muskulär kontroll och träning av rörelsemönster, utveckling av styrka eller explosivitet, idrottsspecifik teknik eller en kombination av allt detta. 

 

Komplementsbehandling

För att möjliggöra träning kan det dock ibland vara av värde att använda sig av en så kallad passiv behandling, alltså att sjukgymnasten/fysioterapeuten utför en behandling på patienten. Det kan innebära tejpning, ledmobilisering, specifik stretching, akupunktur/dry needling och mycket annat.

Gemensamt för alla dessa behandlingar är att de effekter vi får av dem i regel är kortvariga och därför ser vi dessa som komplement till den centrala behandlingen, och använder dem vid behov i syfte att möjliggöra effektiv träning.