Träning och anpassning

Träning och anpassning

Träning, både för prestation och rehabilitering, styrs av vissa övergripande principer. En viktig grund för förståelse av träning och anpassning är specificitetsprincipen. Den kan summeras i akronymen SAID; Specific Adaptation to Imposed Demands. Det betyder helt enkelt att din träning ger ett stimuli till kroppen och att kroppen kommer byggas upp och anpassas efter de krav som ställs av träningen. Det kan vi se i hur den kardiovaskulära funktionen ökar hos den som regelbundet stressar hjärta och lungor via t ex löpning, eller i hur den som lyfter tunga vikter blir starkare. 

 
 
De träningsstimuli man ger kroppen kommer styra vilken anpassning som sker.  Bildkälla

De träningsstimuli man ger kroppen kommer styra vilken anpassning som sker. Bildkälla

 

Anpassningen som sker efter träningen är specifikt till det stimuli som träningen ger. Du blir bra på det du tränar. Ett självklart exempel är just skillnaden mellan löpning och styrketräning. Överföringen mellan styrketräning och uthållighetsträning är inte så stor, just för att stimulit till kroppen ser helt annorlunda ut (sen är styrketräning bra för löpning av andra anledningar, men det är en annan diskussion). 

Detta innebär alltså att om din idrott kräver att du ska kunna utveckla mycket kraft från din muskulatur så räcker det inte med att konditionsträna, och om den kräver att du ska ha hög muskulär uthållighet räcker det inte med att lyfta vikter. Ett exempel är en fotbollsspelare som för all del måste ha god uthållighet, men som i spelet kommer göra många sprintar och riktningsförändringar som kräver stor muskulär kraft. Att endast förbereda sig för detta genom konditionsträning innebär att mycket potential lämnas i dörren, samt att man då lämnar sig öppen för skador då man inte har anpassat sig efter de krav som idrotten ställer. 

"Load is not the issue, it's the load you're not prepared for" - Tim Gabbet