Sensmärta / Tendinopati

Sensmärta/tendinopati

Vad är tendinopati?

Tendinopati beskrivs enklast som ett smärttillstånd som stammar från en sena. Senor är musklernas fästpunkter mot skelettet och förmedlar kraften som utvecklas av muskler och får kroppen att röra sig. Smärta från senor drabbar till stor del aktiva idrottsutövare och har ofta sin rot i att träningsbelastningen överstigit vad senan tolererar. Vanligt drabbade områden är knäsenan (patellartendinopati), senorna från stabiliserande axelmuskulatur (rotatorcuffstendinopati) och hälsenan (achillestendinopati). 

Man kan dela in tillståndet i reaktiva och degenerativa tendinopatier. I en reaktiv fas har senan nyligen överbelastats och reagerar då med inflammationsliknande processer. I en degenerativ tendinopati har förändringar skett i senan, ofta genom en förtjockning av senan och en inlagring av ohjälpsam bindväv. Dessa förändringar är svåra att förändra med träning eller manuell behandling, de goda nyheterna är dock att det inte behövs för att ha en god effekt av behandling. Faktum är att förändringar i senans struktur mer är regel än undantag hos idrottare, även dom som inte upplever någon smärta alls!

Modell för tendinopati från forskarna Cook och Purdam 

Modell för tendinopati från forskarna Cook och Purdam 

Diagnos

En kombination av anamnes (samtal med patienten) och undersökning räcker oftast för att ställa en klinisk diagnos. En ökad belastning finns oftast i samband med uppkomsten och smärtan är tydligt kopplad till belastning av senan. Ibland kan ett så kallat "warm-up fenomen" förekomma, vilket innebär att belastning smärtar i början av aktivitet för att sedan avta eller försvinna efter en stund. Smärtan kan sedan återkomma och bli värre senare samma dag eller dagen efter. Vid undersökningen söker sjukgymnasten att provocera fram smärtan genom att lägga belastning på senan. Man måste också utesluta att smärtan kommer från någon annan struktur, därför undersöks också närliggande leder samt rygg. 

Behandling

Behandlingen av sensmärta grundas i vilken fas senan befinner sig i. En mycket irriterad och reaktiv sena behöver ofta lugnas ner innan träning kan återupptas på samma nivå. Sätt att göra det är att modifiera belastningen som senan utsätts för, antingen genom minskad intensitet i träning eller teknikförändringar, eller att lugna ner irritationen via lokal behandling av senan. Värt att veta är att både avlastning och lokal behandling av senan oftast ger kortvariga effekter. För att senan ska tolerera de krav som ställs på den i idrottssammanhang måste den gradvis bygga upp toleransen via belastning.