Sjukgymnast eller fysioterapeut?

Sjukgymnast eller fysioterapeut?

2014 beslutade Socialstyrelsen att uppdatera titeln sjukgymnast till fysioterapeut för att bättre överensstämma med internationell standard (physical therapist). Fysioterapeut är alltså samma yrke och är skyddad och reglerad av samma legitimation som sjukgymnast, det handlar egentligen bara om en kliniker har uppdaterat sin titel eller inte.