Enda King 5-6 April 2019

Kurs - ACL Rehabilitation and RTP Decision making

A 3D biomechanical approach to rehabilitation & decision making

Enda-Web-Portrait.png
 

Malmö Idrottsklinik har det stora nöjet att husera Enda King och hans ACL-rehabkurs 5-6 April 2019.

Enda är kliniskt och akademiskt verksam i Dublin, där han arbetar som head of physiotherapy för Sports Surgery Clinic, huvudsakligen med idrottare med korsbandsrupturer och höftsmärta. Han är även doktorandkandidat och forskar på korsbandsskador och 3D-biomekanik. Enda har snabbt blivit ett namn inom idrottsmedicin både internationellt och i Sverige, och har hållit uppskattade kurser bland annat i samband med Fysioterapi-dagarna.

I kursen avhandlas bland annat:

  • Skademekanik ACL

  • Manipulation av biomekanik för att optimera funktion

  • Utveckling av styrka och explosivitet hos den skadade idrottaren

  • Stegring av linjär löpning och riktningsförändringar

  • Return to play och beslutsfattande kring detta

Mer Information:

Kostnad: 4000 kr exkl moms. Kaffe och fika ingår. Anmälan är bindande.

Tid: 5-6 April 2019. Preliminära tider 9-16.30 båda dagarna.

Plats: Malmö Idrottsklinik, Kalendegatan 20 Malmö

Anmälan sker via: www.malmoidrottsklinik.se/kursanmalan

Läs gärna mer om Enda på http://enda-king.com